Bigyapan 224-227/077-078 Exam Sthagit – Bagmati Pradesh

Bigyapan 224-227/077-078 Exam Sthagit – Bagmati Pradesh le Date: 2078.01.07 gate Yo Suchana Public Gareko chha. Likhit Exam Sthagan Gariyako Barema Janakari Garauchha.

Bigyapan 224-227/077-078 Exam Sthagit

Sathiharu Aayogako Bigyapan Number: 224-227/077-78 (Khulla/samabweshi), Prashasana sewa samaanya prasasan/lekha samuha sahayakstara 4th/ sahalekhapal padako miti 2078/01/17 ra 18 gate sanchalan hune bhanieko dorsho charaNako pariksha arko wyawastha nabhaea sammako laagi sthagit garieko byahora Jaanakri Garauchha, Bagmati Pradesh lok sewa aayoga le.

Tala diyako Suchana hamile bagamti pradesh ko official site bata liyaka hau.

Click Now

Read Also: Nayab Subba Loksewa Question Answer

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh