Sifaris Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewaa Aayog 2022

Sifaris Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewaa Aayog – Loksewaa Aayog ley Sifaris Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.1.21

Sifaris Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewaa Aayog

Loksewa Aayogbata Prakashit nimna likhit Bigyapan Number Anusaar Dehayeka Sewa, Samuha, Upasamuha, shreni/Taha ra Padako laagi Liyeko likhit Parikshya ra Aantarbarta Sametbata Dehaye bamojim Yogyatakram Kayem Huna Aayekoley Niyuktiko Lagi Nimna likhit Sthanma Sifaris garne Nrnaya Bhayeko hudaa Sambandhit Sabaiko Jaankariko lagi Yo Suchana Prakashan Gariyeko chha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh