Pratiyogitatmak Likhit Parikshyako Bigyapan Sambandhi Suchana kayam gariyo – Pradesh no.1 2022

Pratiyogitatmak Likhit Parikshyako Bigyapan Sambandhi Suchana kayam gariyo – Pradesh no.1 – Pradesh no.1 ley Pratiyogitatmak Likhit Parikshyako Bigyapanhaa Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.1.19

Pratiyogitatmak Likhit Parikshyako Bigyapan Sambandhi Suchana kayam gariyo – Pradesh no.1

Sthaniya Sarkari sewaa Tarfakaa nimna Sewa,Samuha,Upasamuha tatha tahaka Padharumaa (Khulla tatha Samabeshi) Pratiyogitatmak Parikshyadwara Padpurti garnuparney Bhayekoley Dehaye Bamojim Yogyata Pugeka Ummedwarharubaata Darkhasta Aaabhan Garinchha. Tokiyeko Nyunatam Yogyata Pugeka ummedwarharuley Aayogako Online Darkhasta Pranaali psconline.p1.gov.np Maarfat Aabedan Dinuparney Chha. Pratiyogitatmak Parikshyabaata Chhanaut Bhayeka Ummedwarharuko Rojai Prathimaktakram Anusaar sthaniya Taha Toki Sifaris Garinchha. Yasari Sifaris Bhayeka Ummedwarlaii sambandhit sthaniya tahaley Nai Sthayi Niyukti dinechhan. Sewaka Sarta ra talab Tatha Anya Subidha prachalit Kanun bamojim Hunechha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh