Prashasan sewa 5th taha Exam Hall Kayam gariyo

Prashasan sewa 5th taha Exam Hall Kayam gariyo – Suchana Number: 15/077-78 Bagmati Pradesh parksha Bhawan kayam garieko suchana.

Prashasan sewa 5th taha Exam Hall Kayam gariyo

Aayogko tapasilama ullekhit bigyapanharuko (khulla tatha samabeshi) pariksha nepal sarakarle tokeko swasthya suraksha sambandhi mapadaNDako palana garne gari nimnaanusaraka miti, samaya ra pariksha bhawanaharuma pratiyogitaatmaka likhit pariksha sanchalana hune bhaekole/sambandhita sabaiko janakariko lagi yo suchana prakashita garieko chha. pariksharthiharule aniwarya rupama palana garnu parne wiShayaharu draShTabya 1 ra 2 tala ullekhit garieko chha.

tala diyako suchna/pdf hamile bagmati Pradesh Ko official site bata liyaka chhau.

Click Now

Read Also: Prashasan sewa loksewa model question

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh