Parikshyaa Sanchalan Shakhaa Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewaa Aayog 2022

Parikshyaa Sanchalan Shakhaa Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewaa Aayog – Loksewa Aayog ley Parikshyaa Sanchalan Shakhaa Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.1.16

Parikshyaa Sanchalan Shakhaa Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewaa Aayog

Loksewa Aayogabaata Aa.ba 2077/78 ra 2078/79 ko swikrita baarshik Karyatalika Bamojim Aayog antargataka Karyalayabaata Bigyapan Prakashan Bhai Pratham Charanako Parikshya Sampanna Bhaisakeka Ra.pa.aana Pratham Shreni (Aaprabidhik), Naayeb Subba Waa so Saraha Padako Sthagiit Parikshya Karyakram Dehaye Bamojim Sanchalan Garney Gari Aayogabaata Nirnaya Bhayekoley Sambandhit Sabaiko Jaankariko laagi Yo Suchana Prakashan gariyeko Chha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh