Parikshya kendra Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog 2022

Parikshya kendra Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog – Loksewa Aayog ley Parikshya kendra Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.2.5

Parikshya kendra Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog

Loksewa Aayog, Surkhet Karyalaya, Surkhetko bi.na. 14752-14756/077-78 (Khulla Tatha Samabeshi), sayukta ra ekikrit Parikshya pranali Antargat ra.pa. aa.na Pratham Shreni (Aaprabidhik), Nayrb Subba wa so Saraha padko laagi jumla parikshya kedra Rakhi Saathai Surkhet parikshya kendra raakhi jumlaa parikshya kendra Paribartan gariyeka pratham Charanako Pratiyogitatmak likhit parikshyama utirna Bhayeka Sabai ummedwarharuko Dritiya charanako Dritiya ra Tritiya patrako Pratiyogitatmak likhit Parikshyako Dehayeka miti, Samaya ra Sthanma Loksewa Aayogako Miti 2078/03/14 Gateko Nirnyabata Nepal sarkarley Tokeko swasthya Suraksha Sambandhi Maapdanda ra Aayogbaata swikrita Sankramnako BisheSh Abasthama Pariksha (Sanchalan Tatha Byabasthapan) Sambandhi Maapdanda, 2077 (teshro Sansodhan) ko palana garne garauney Gari Pratham Charanako Pratiyogitatmaak Likhit Parikshya Aayogako Purba Nirdharit Parikshya Karyakramanusaar nimna miti, Samaya ra Sthanma Sanchalan hune bhayekoley Samabandhit Sabaiko Jaankariko Laagi Yo Suchana Prakashan gariyeko Chha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment