Likhit parikshyako parikshya Bhaban Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog 2022

Likhit parikshyako parikshya Bhaban Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog – Loksewa Aayog ley Likhit parikshyako parikshya Bhaban Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.2.9

Likhit parikshyako parikshya Bhaban Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog

Loksewa Aayog, Butwal karyalaya, Butwalako Bigyapan no. 13802-13808/077-78 (Khulla Tatha Samabeshi), Ra.Pa.Aana. Pratham Shreni (Aaprabidhik), Ekikrit Tatha Sayukta Parikshya Pranali antargaat, Nayeb Subba wa So Saraha Padako laagi Butwal Parikshya Kendra Raakhi miti 2078/4/30 Gate Sanchalan Bhayeko Pratham Charanako (Saamanya Gyaan Ra Samanya bauddik Parikshyan) Parikshya Uttirna Bhayeka Ummedwarharuko Dritiya Charanako Dritiya ra Tritiya Patrako Pratiyogitatmaak Likhit Parikshya Dehayeko Miti, Samaya ra Sthanma Sanchalan Huney Bhayekoley Sambandhit Sabaiko Jaankariko Laagi Yo Suchana Prakashan gariyeko Chha. Parikshyaharthiley Palana garmuparney Niyamharu Dristabyaa 1 ra 2 maa Ullekh Gariyeko Chha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment