Likhit Parikshyako Parikshya Bhaban Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog 2022

Likhit Parikshyako Parikshya Bhaban Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog – Loksewa Aayog ley Likhit Parikshyako Parikshya Bhaban Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.2.10

Likhit Parikshyako Parikshya Bhaban Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog

Loksewa Aayog, Surkhet karyalaya, Surkhetko Bigyapan no. 14752-14756/077-78 (Khulla/Samabeshi), ekikrit Parikshya Antargaat Ra.Pa.Aa.na Pratham Shreni (Aaprabidhik) Nayeb Subba Wa So Saraha Padako Humla ra Dolpas Parikshya Kendra Raakhi Miti 2078/04/30 Gate Sanchalan Bhayeko Pratham Charanko Parikshya Uttirna Gari Dritiya Charanako Likhit parikshyako Laagi Chhanaut Bhayeka Sampurna Ummedwarharuko Pratiyogitatmaak Likhit Parikshya Nimna miti,Samaya ra Sthanma Sanchalan Hune Bhayekoley Sambandhit Sabaiko Jaankariko Laagi Yo Suchana Prakashan Gariyeko Chha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment