Civil Engineering Vacancy karnali Pradesh 2078.08.14

Civil Engineering Vacancy karnali Pradesh – 2078.08.14 Engineering Sewa tarpha Karnali Pradesh bata vacancy kholeko chha.

Civil Engineering Vacancy karnali Pradesh

Official site anusar yas mantralayako laagi dehaya bamojimka sewa, samuha, taha ra padaka lagi dehayako yogyata bhaeka prawidhik karmachari sewa karaarma linuarne bhaekole yogyata pugeka nepali nagarikharule yo suchana pprakashit bhaeko mitile 15 day 2:00 baje samma darakhasta dinuhuna sambandhit sabaiko lagi yo suchana prakasit garinchha. yadi tapai civil engineering Model Sets laai pani Check garna saknu hunechha.

Click Now

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh