Bagmati Pradesh 5th taha Vacancy 2022

Bagmati Pradesh 5th taha Vacancy – Bagmati pradesh, province 3 le 5th taha ko prabidhik maa lok sewa vacancy kholeko chha.

Namaskar Sathi haru: aaja hamile bagamati pradesh le 5th tahako laagi vacancy kholeko chha. Jun prabidhik, jasama khulla, mahilaa, madhesi, kisim ra taha, 5th raheko chha. ukta vacancy maa sewa: aa.yo. tatha. tathyang, krishi, bibidh, sikshaa, tarphako sewa haruma vacancy kholiyako chha. 2078.09.09 gate prakasit vacancy ho.

Bagmati Pradesh 5th taha Vacancy 2022
Bagmati-Pradesh-5th-taha-Vacancy-2022

Bagmati Pradesh 5th taha Vacancy

Vacancy karmachari samayojan yen, 2078 ko dapha 12 ko byawastha bamojim pradesh antargat pradesh mantralayama rikta padaharuko khulla ra samabeshi prayogitmak parikshadrwara sthai padapurti garnu parne bhaeko le dehaya bamojim yogyata pugeka ummedawaraharubata darakhasta aahan garinchha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh